حمل و نقل هوشمند چیست؟

امروزه شرکت های زیادی در حوزه حمل و نقل فعالیت می نمایند؛ اما فقط درصد کمی از آن ها روش های سنتی را کنار گذاشته و از روش های علمی هوشمند سازی استفاده می نمایند. در مقاله ذیل درباره هوشمند سازی شرکت های حمل و نقل و اهمیت آن را مطالعه می نماییم.

0 دیدگاه