جدیدترین رویدادهای شتابان

اقدامات شتابان شمال با شیوع ویروس کرونا

شیوع ویروس کرونا و اقدامات شرکت حمل و نقل جاده ایی شتابان شمال در این دروان جهت ارائه خدمات به مشتریان در سراسر کشور و رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی

شرکت حمل و نقل شتابان شمال ۲۵ فروردین، روز ملی منابع انسانی را به تمامی کارکنان تبریک عرض می نماید.

منابع انسانی ارزشمندترین دارائی یک سازمان:شرکت شتابان شمال25 فروردین روز منابع انسانی روز را به تمام فعالان در عرصه حمل و نقل کشور تبریک عرض می نماید.

تحویل تریلی های چادری خریداری شده سفارش شرکت حمل و نقل شتابان شمال

خریداری تریلی چادری از شرکت ماموت با سفارش شرکت حمل و نقل شتابان شمال جهت توسعه فروش گروه سولیکو و ارسال محصولات به سراسر ایران و صادرات به کشورهای دیگر

در مورد صنعت حمل بیشتر بدانیم