شرکت شتابان در سال ۱۴۰۱ موفق شد تا عنوان “شرکت  منتخب” را از آن خود کند.

شرکت شتابان در سال ۱۴۰۱ موق شد تا عنوان "شرکت منتخب" را نیز از آن خود کند. سازمان راهداری هر ساله با نظارت مستقیم وزارت راه، شرکت های حمل ونقل جاده ای را بررسی و ارزیابی می کند و از میان بیش از ۴۵۰۰ شرکت حمل ونقل، چند شرکت را به عنوان "شرکت منتخب" سال معرفی می‌کند.

0 دیدگاه
شتابان شمال، شرکت منتخب لجستیک و حمل‌ و نقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۱
شتابان شمال در سال ۱۴۰۱ از بین بیش از ۴۵۰۰ شرکت لجستیکی به عنوان شرکت منتخب حمل‌ و نقل جاده‌ای انتخاب شد.

انتخاب لجستیک مناسب؛ مزایا و منابع هر روش!

در یادداشت قبلی، چک لیست انتخاب لجستیک مناسب را بررسی کردیم؛ می‌توانید این یادداشت را از اینجا مطالعه کنید:https://shetabanlogistics.com/types-of-transportation-in-logistics/ در این یادداشت به بررسی و مقایسه روش‌های حمل می‌پردازیم؛ با ما در جهت…

0 دیدگاه