You are currently viewing حفظ کره زمین با عمل به مسئولیت اجتماعی!

امروزه بسیاری از شرکت‌ها و ارگان‌های عمومی و خصوصی تلاش می‌کنند بهداشت محیط را برای مردم سرتاسر جهان مخصوصا مناطق کم برخوردار فراهم آورند؛ سازمان بهداشت جهانی در سال 1984  (World Health Organizatio) در ابتدا برای رسیدگی به امور بهداشتی داخلی سازمان ملل متحد تاسیس شد؛ در ابتدا اولویت این سازمان مبارزه با بیماری‌های مانند مالاریا، سل، بیماری‌های مراقبتی و سایر بیماری‌ها مسری مخصوصا در کودکان و زنان بود اما رفته رفته این سازمان فعالیت‌های خود را در سراسر جهان گسترش داد و خدمات درمانی بهداشتی خود را به سایر کشورها نیز ارائه داد.
در 7 آپریل 1984 قانون اساسی (WHO) لازم الاجرا شد؛ هر سال این روز با هدف آگاه سازی مردم نسبت به بهداشت جسمی و روحی در زندگی است به عنوان روز جهانی بهداشت و سلامت جشن گرفته می‌شود.
این روز به عنوان یک رویداد جهانی، اهداف و اولویت‌های گسترده‌ای دارد؛ از جمله بالا بردن درک مردم از سلامت جهانی و توجه به فراهم سازی محیط بهداشتی برای سراسر مردم به حرکت واداشتن تمام مردم و سیاست گذاران و کارمندان خدمات درمانی برای ایجاد مراقبت‌های بهداشتی همگانی برای هر شخص در دنیا.

آگاه سازی هر شخص از خدمات مورد نیاز برای مراقبل از سلامتی خود و خانواده خود؛ با کمک گرفتن از کارمندان خدمات درمانی آموزش دیده و حرفه‌ای برای ارائه خدمات با کیفیت برای مردم و مراکز مراقبت، کمیته‌های سیاست گذاری هدف گسترش آگاهی درباره تندرستی و از بین بردن تمام موانع برای توزیع یکسان خدمات مراقبت‌های بهداشتی در سراسر جهان است.
هر سال به موضوع‌های متفاوتی پرداخته می‌شود؛ موضوع امسال کره زمین و سلامت خودمان است.

شتابان شمال، در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود در جهت حفظ سلامتی پرسنل خود و حفاظت همگانی از سلامت جامعه اقدام به انجام آزمایشات دوره‌ای سلامت کارکنان و اهدای بسته‌های اقلام غذایی جهت حفظ کیفیت سلامت خانواده‌ی پرسنل داشته است؛ همچنین شتابان شمال در روز درختکاری در راستای حفظ محیط زیست و سلامتی کره زمین اقدام به غرس نهال و درخت با حضور پیشکسوتان این شرکت کرد.

شتابان شمال در راستای حفظ زمین پاک و محافظت از محیط زیست اقدام به بازیافت اقلام مصرفی خود و همچنین بازسازی اقلام مصرفی در جهت کاهش مصرف دارد، همچنین با بهبود فرآیندها عمر و زمان مصرفی این اقلام افزایش یافته است؛ با بهبود و طراحی مجدد فرآیندها و مسیرها به دنبال کاهش آلودگی تولیدی در جهت حفظ کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و سامت زمین است.

همچنین با بررسی طرح خودروهای برقی به دنبال کاهش آلودگی و کربن تولیدی است، با بازطراحی مسیرها با این خودروها در ساعات غیر اوج ترافیک از میزان آلاینده های تولیدی خواهد کاست؛ همچنین این شرکت از ترمیم کننده‌های موتوری و احتراقی و مکمل‌های بهبود سوخت و عملکردی در خودروها استفاده می‌کند که موجب افزایش بهره وری عملکردی و کاهش تولید آلایندگی می‌شود.

همه با هم در شتابان شمال در جهت حفظ سلامت خودمان و سلامت زمین در تلاش هستیم…

دیدگاهتان را بنویسید