معرفی سازمان جهانی لجستیک غذا؛ تقویت زنجیره سرد جهانی


در این یادداشت به بررسی سازمان جهانی لجستیک غذا می‌پردازیم؛

چشم انداز

سازمان جهانی لجستیک غذا (WFLO) منبع اصلی برای آموزش و اطلاعات فنی در مورد نگهداری و جابجایی مناسب محصولات فاسد شدنی و توسعه سیستم‌ها و بهترین شیوه‌ها برای جابجایی ایمن، کارآمد و قابل اعتماد مواد غذایی به مردم در سراسر جهان خواهد بود.

ماموریت

WFLO آموزش و تحقیق را به صنعت ارائه می‌دهد و با تقویت زنجیره سرد جهانی، توسعه اقتصادی را تقویت می‌کند.

تاریخچه

WFLO در سال 1943 به عنوان بنیاد تحقیقات تبرید
The Refrigeration Research Foundation
تأسیس شده است. این یک بنیاد علمی و آموزشی است که هدف آن ارتقای کاربرد فن آوری تبرید یا (TRRF) برای حفظ بهتر مواد غذایی و کالاها؛ توسعه و حمایت از تحقیقات در علم تبرید؛ همکاری با موسسات دولتی و خصوصی در فعالیت‌های تحقیقاتی؛ آموزش و پرورش پرسنل انبار/توزیع یخچال دار؛ ایجاد و در دسترس قراردادن اطلاعات علمی مخصوص این صنعت می‌باشد؛ WFLO توسط هیئت مدیره‌ای که توسط یک شورای مشورتی علمی متشکل از دانشمندان برتر با تخصص در علوم غذایی هستند اداره و هدایت می‌شود.

آموزش لجستیکحمل غذاسازمان جهانی لجستیکسازمان جهانی لجستیک غذالجستیک غذا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.