You are currently viewing معرفی سازمان جهانی لجستیک غذا؛ تقویت زنجیره سرد جهانی

در این یادداشت به بررسی سازمان جهانی لجستیک غذا می‌پردازیم؛

چشم انداز

سازمان جهانی لجستیک غذا (WFLO) منبع اصلی برای آموزش و اطلاعات فنی در مورد نگهداری و جابجایی مناسب محصولات فاسد شدنی و توسعه سیستم‌ها و بهترین شیوه‌ها برای جابجایی ایمن، کارآمد و قابل اعتماد مواد غذایی به مردم در سراسر جهان خواهد بود.

ماموریت

WFLO آموزش و تحقیق را به صنعت ارائه می‌دهد و با تقویت زنجیره سرد جهانی، توسعه اقتصادی را تقویت می‌کند.

تاریخچه

WFLO در سال 1943 به عنوان بنیاد تحقیقات تبرید
The Refrigeration Research Foundation
تأسیس شده است. این یک بنیاد علمی و آموزشی است که هدف آن ارتقای کاربرد فن آوری تبرید یا (TRRF) برای حفظ بهتر مواد غذایی و کالاها؛ توسعه و حمایت از تحقیقات در علم تبرید؛ همکاری با موسسات دولتی و خصوصی در فعالیت‌های تحقیقاتی؛ آموزش و پرورش پرسنل انبار/توزیع یخچال دار؛ ایجاد و در دسترس قراردادن اطلاعات علمی مخصوص این صنعت می‌باشد؛ WFLO توسط هیئت مدیره‌ای که توسط یک شورای مشورتی علمی متشکل از دانشمندان برتر با تخصص در علوم غذایی هستند اداره و هدایت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید