قراردادهای فروش مورد استفاده در تجارت جهانی – بخش اول

در تجارت بین الملل قراردادها چگونه و با چه مدارکی کار می‌کنند. در قسمت اول این مقاله، با قراردادهای فروش آنلاین آشنا می‌شویم. قراردادهای فروش امضا شده به صورت آنلاین ​​​​​​امضای متقابل اسناد…

0 دیدگاه

راهی روایت راه و راننده

راننده قلب صنعت حمل و نقل راننده مهمترین نیروی انسانی در شرکت های حمل و نقل و لجستیک است و شغل رانندگی با مسئولیت، سختکوشی و کار سنگین پیوند خورده است. مجموعه شتابان…

0 دیدگاه