اینکوداکس

اینکوداکس، مهم ترین اسناد حمل و نقل استاندارد را برای صادرات محصولات بدون مشکل یا تاخیر تضمین می‌کند. در مقاله ی قراردادهای فروش مورد استفاده در تجارت جهانی ،مفصل راجع به فهرست‌ صورت حساب های تجاری و لیست بسته بندی ها صحبت کردیم (اینجا) و (اینجا)  و در ادامه می خواهیم مابقی اسناد مهم حمل و نقل بین المللی را بررسی کنیم که شامل موارد زیر است:
 • نامه راهنمای ارسال کننده
 • ​دستورالعمل ارسال​
 • ​جرم ناخالص تأیید شده​
 • ​گواهی مبدا​
 • ​اعلامیه بسته‌بندی​
 • ​فایل امنیتی واردکننده​
 • ​اعلامیه تولید‌کننده​

نامه راهنمای ارسال کننده​​​​​​​​

​نامه راهنمای ارسال کننده (‏Sli)‏ یا دستورالعمل ارسال کالا یک سند قانونی مهم است که بین صادر کننده و حمل و نقل باری ایجاد شده‌است که در حال سازماندهی صادرات و تدارکات برای محموله شما است. ​ این یک سند کامل است که تمام دستورالعمل‌های خاص مربوط به صادرات کالاهایتان را به بارِ شما می‌دهد. حمل و نقل باری از نامه راهنمای ارسال کننده برای ترتیب صحیح حمل و نقل محموله‌تان و ارائه به گمرک با تمام جزئیات محصولِ مورد استفاده برای اهداف آماری و ایجاد هر گونه ترتیبات خاصِ اضافی استفاده خواهد کرد. ​
 • ​ مشخصات فروشنده (صادر کننده)
 • مشخصات گیرنده (وارد کننده)
 • مشخصات مطلع شونده (در صورت لزوم)
 • شماره مرجع فروشنده
 • شیوه حمل و نقل
 • نیاز به وانت (Y/N)
 • توافقات خرید و فروش ( اینکو ترم)
 • محل بارگیری
 • محل تخلیه
 • ​نام کشتی
 • شماره سفر
 • شماره کانتینر
 • شماره پلمپ
 • جزئیات بسته بندی ISPM
 • کشور و منطقه مبدأ (محصول)
 • ارزش کالاهای فروخته شده
 • واحد پول (ارز)
 • جزئیات کالای خطرناک (در صورت نیاز)
 • ​محموله تحت اعتبار اسنادی
 • محموله بیمه شده
 • علائم مهم در حمل و نقل
 • دستورالعمل های مستند سازی
 • تعداد کل بسته ها
 • مجموع وزن ناخالص (کیلوگرم / پوند)
 • حجم کل بسته بندی (cbm / cuft)
 • کالا / ماهیت کالا
 • دستورالعمل های ویژه
 • نام، امضا، تاریخ
 • جرم ناخالص تایید شده​​​​​​​​
اعلام وزن ناخالص تایید شده (‏VGM)‏ یک سند قانونی بسیار مهم است. این سند بیانگر یک اعلامیه از وزن کل، مطابق با سازمان دریایی بین‌المللی (‏IMO)‏ و الزامات وزن ناخالص تایید شده (‏SOLAS) ‏است. شما باید اطمینان حاصل کنید که این سند به درستی تکمیل شده‌است تا از حمل و نقل ایمن اطمینان حاصل شود و از جریمه‌های سنگین جلوگیری شود! ​
 • ​ مشخصات فروشنده (صادر کننده)
 • شماره کانتینر
 • شماره پلمپ
 • شماره رزرو
 • نام کشتی
 • ​شماره سفر
 • تاریخ تایید شده
 • مجموع وزن ناخالص تأیید شده
 • توضیحات (روش 1 یا روش 2)
 • وزن VGM (کیلوگرم یا پوند)
 • اطلاعیه صادر کننده – نام، امضا، تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید