شماره ۳۸۳ ماهنامه صنعت حمل و نقل ویژه مهر ماه ۱۴۰۰ منتشر شد. بخش رو در رو این ماهنامه که به مصاحبه با افراد متخصص و تاثیرگذار در صنعت حمل و نقل می‌پردازد. در این شماره میزبان مهندس دوست حقی مدیر بیزینس حمل و نقل هولدینگ سولیکو بود. در تصاویر زیر متن مصاحبه را می‌توانید مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید