آقای منصور نجفی، راننده انجمادی در شعبه شهریار شتابان شمال، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به عنوان راننده برتر شهر تهران در سال 1400 برگزیده شد.

رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پاینبدی به قانون، و احترام به حقوق شهروندی از سوی منصور نجفی دلیل انتخاب وی به عنوان برترین راننده تهران عنوان شده است.

ضمن تبریک به آقای منصور نجفی و همکاران وی در واحد انجمادی عملیات ترابری شهریار، برای ایشان آرزوی موفقیت هرچه بیشتر داریم.

آقای نجفی از سال 94 در گروه سولیکو کاله مشغول به کار شده اند و از جمله قانون مدارترین همکاران در واحد ترابری هستند.

قانون مداری و احترام همیشگی به قوانین و مقررات یکی از ارزش های گروه سولیکوکاله و شتابان شمال بوده و همواره در رعایت این اصول توسط تمامی کارکنان به آن اصرار شده است. از طرفی رفتار افراد فعال در یک کسب و کار معتبر در جامعه جلوه گر شان و جایگاه برند بوده و در ذهن مخاطبان و مشتریان تاثیرگذار است.

دیدگاهتان را بنویسید