بعد از ۷ هفته رقابت تنگاتنگ لیگ قهرمانان لجستیک شتابان که با حضور ۲۷ شعبه از سراسر کشور از اول تیر ماه برگزار شده بود تیم‌های راه یافته به دور دوم این لیگ مشخص شدند. در دور دوم لیگ با نظر تیم داوری بعضی شعبه‌ها با هم در یک تیم جای گرفته و در نهایت در دو گروه ۵ تیمی این لیگ به مدت ۵ هفته دیگر برگزار خواهد شد تا در نهایت با صعود دو تیم از هر گروه مرحله نیمه‌ نهایی لیگ برگزار خواهد شد. در طی مرحله اول این لیگ سه شاخص دما، GPS  و فعال بودن خودروها معیارهای رقابت شعب مختلف در سراسر کشور بودند که به ترتیب در شاخص دما با ۱۱٪ رشد (از ۵۹ به ۷۰٪)، GPS ۷٪ رشد (از ۸۹ به ۹۶٪) و فعال بودن با ۱٪ رشد (از ۹۴ به ۹۵٪) بهبود عملکرد را در سراسر کشور شاهد بودیم. شایان ذکر است که این بهبود عملکرد در ماههایی از سال به وجود آمده که بیشترین بیشینه دما را داشته و این مورد نشان از همت والا و سختکوشی تمام پرسنل ستادی و عملیاتی شتابان است. از همینجا به تمام این عزیزان دستمریزاد و خدا قوت می‌گوییم

دیدگاهتان را بنویسید