وبینار نوآوری در لجستیک

مایکل پورتر درباره‌ی اهمیت فناوری خاطر نشان می‌کند که:شرکت‌ها با فناوری به مزیت رقابتی می‌رسند که هم فناوری‌های جدید و هم روش‌های جدید انجام کارها را در بر می‌گیربه مناسبت روز جهانی نوآوری…

0 دیدگاه