به گزارش واحد روابط عمومی شرکت شتابان شمال، جناب آقای مهندس دوست حقی، مدیر عامل شرکت شتابان شمال در وبینار رویداد گیمین شریف به ارائه تجربیات خود از تحول سازمانی در شرکت لجستیکی تحت مدیریت خود پرداختند. این رویداد بزرگترین رویداد سالیانه دانشجویی کشور است و توسط دانشکده صنایع دانشگاه شریف برگزار می‌شود، این رویداد در روز پنج شنبه، مورخ 11 اذر 1400 در بستر آموزش های مجازی دانشگاه شریف برگزار شد. جناب آقای مهندس دوست حقی که خود فارغ التحصیل دانشگاه شریف است در این وبینار به انتقال تجربیات خود در زمینه ی چالش‌های عملکردی فرآیند های لجستیکی و تاثیر این فرآیندها بر زنجیره تامین گروه سولیکو پرداختند و به ارائه نتایج استفاده از مدل‌های مدیریت عملکرد جهت ارتقای بهره وری فرآیندهای لجستیکی اجرا شده در این شرکت پرداختند. در این رویداد علمی، آمار و دیتاهای لیگ قهرمانان شتابان که موجب ارتقای بهره وری سازمانی و چابکی در این شرکت شده است بررسی و واکاوی شد؛ این رویداد با استقبال دانشجویان و سایر اعضای گروه سولیکو همراه بوده است و در انتها با طرح پرسش‌هایی از سوی دانشجویان و شرکت کنندگان ادامه پیدا کرد و از علاقه مندان و صاحب نظران جهت همکاری دعوت به عمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید