توسعه ارکان مختلفی داره، از اصلی ترین ارکان توسعه، توسعه در زمینه‌ی سرمایه گذاری است، که به ما کمک می‌کنه به اهداف نهایی‌مون در شتابان شمال که چابکی، حفظ تازگی و امنیت محموله است، با کیفیت‌تر و اصولی‌تر دست پیدا کنیم؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از این رو ما هر سال بنا به اهداف تعیین شده اقدام به افزایش و توسعه ناوگان می‌کنیم؛ در قسمت دوم مستند در مسیر توسعه، اقدامات صورت گرفته در این زمینه رو با هم ببینیم. https://www.linkedin.com/posts/shetaban-shomal_%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-activity-6881129300284723200-bbxP  

دیدگاهتان را بنویسید