نمایشگاه بین المللی حمل و نقل از روز یکشنبه مورخ 24 آذر تا روز سه شنبه مورخ 26 آذر در مصلی تهران برگزار خواهد شد.

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل که چهارمین دوره برگزاری آن می باشد با هدف معرفی شرکت های حمل و نقل و ارائه خدمات و محصولات این شرکت ها برگزار می گردد. از مواردی که در این شرکت ها قابل توجه می باشد حضور شرکت های حمل و نقل هوشمند می باشد که در سال های اخیر با توجه به دستورالعمل های دولت فعالیت بیشتری را انجام می دهند.

به طوری که طبق دستورالعمل های صادره از سازمان حمل و نقل و راهداری کشور به زودی استفاده از بارنامه های الکترونیکی اجرایی خواهد شد. شرکت حمل و نقل شتابان شمال وابسته به گروه سولیکو- کاله به عنوان بزرگترین شرکت حمل یخچالی کشور ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی همکاران در زمینه حمل و نقل امید دارد تا با استفاده از توانایی ها و تجهیزات به روز حمل و نقل خود، بتواند همواره در پیشرفت این صنعت گام های مهمی را مانند سالیان گذشته بردارد.

شرکت حمل و نقل شتابان شمال بزرگترین شرکت حمل با مالکیت بیش از 1000 دستگاه ناوگان سنگین و نیمه سنگین می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید