امروزه یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ارزشمند سازمان‌ها، منابع انسانی کارآمد است؛ ارزشمندترین دارایی هر شرکتی، احساس رضایت سازمانی پرسنل است؛ منابع انسانی متخصص، سبب خلق ارزش در بازار و تضمین بقای سازمان در محیط های ناپایدار امروزی می‌شوند! شرکت شتابان شمال در سه سال گذشته با نگاه نو و رویکرد جدیدی در حوزه منابع انسانی، دست به اقدامات جدی در زمینه‌ی بهبود وضع معیشتی، رفاهی و… زده است؛ از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به  تشکیل صندوق رفاهی و اختصاص وام‌های حمایتی و همچنین با رایزنی و پیگیری‌های صورت گرفته به عنوان اولین شرکت در گروه سولیکو اقدام به واکسیناسیون رانندگان کرده است؛ مستند در مسیر توسعه به بررسی اقدامات توسعه‌ای رخ داده در شرکت شتابان شمال می‌پردازد؛ در قسمت اول این مستند اقدامات صورت گرفته در زمینه ی منابع انسانی را با هم ببینیم: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6879687772903374848  

دیدگاهتان را بنویسید