You are currently viewing فرصت‌های شغلی برابر برای بانوان توانمند؛ روز جهانی زن

به گزارش روابط عمومی شتابان شمال، همکاران خانم شاغل در شعبه احمدآباد مستوفی این شرکت، اقدام به غرس نهال کردند.
شتابان شمال به عنوان بزرگترین شرکت حمل و نقل یخچالی خاورمیانه، همواره از حضور بانوان توانمند در عرصه‌ی لجستیک و زنجیره تامین حمایت کرده و با ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای جذب و به کارگیری نیروهای متخصص در عرصه‌ی فعالیت‌های این شرکت، حمایت خود را به صورت عملی نشان داده است.به مناسبت روز جهانی زن و هفته منابع طبیعی، همکاران خانم شاغل در شعبه احمدآباد این شرکت، اقدام به غرس نهال کردند.

‌‌‌

دیدگاهتان را بنویسید