شعبه شیراز شرکت شتابان به عنوان پنجمین شعبه از مجموعه شعب این شرکت مجوز صدور بارنامه اخذ نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت شتابان در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۶ طی مراسمی در محل هتل چمران شیراز با حضور مدیران ارشد منطقه‌ای گروه سولیکو امکان صدور بارنامه در شعبه شیراز افتتاح شد. در این مراسم مهندس حسن دوست‌حقی مدیر بیزینس حمل و نقل گروه سولیکو عنوان کرد: « مطابق با برنامه توسعه‌ای شرکت شتابان مجموع شعب این شرکت با توان صدور بارنامه در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۴ شعبه خواهد رسید. هم اکنون کل بار ۳ شرکت خارج از گروه سولیکو که مستقر در شیراز هستند توسط این شرکت حمل می‌شود و برنامه داریم طی سال ۱۴۰۰ میزان حمل شیراز خارج از گروه را به ۲ برابر افزایش دهیم. » در این مراسم از آقای محجوب مدیر شعبه شتابان شیراز هم تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

دیدگاهتان را بنویسید