You are currently viewing صدای صنعت زنجیره سرد؛ GCCA

GCCA به عنوان صدای صنعت زنجیره سرد عمل می‌کند؛ این سازمان یک پلتفرم برای  ارتباطات، شبکه و آموزش هر حلقه از زنجیره سرد است.

اتحاد زنجیره سرد جهانی (GCCA) متعهد به ساخت و تقویت زنجیره تامین با درجه حرارت کنترل شده در سراسر جهان شده است. به عنوان بخشی از این تعهد، GCCA خدمات مشاوره تخصصی زنجیره سرما خود را از طریق شریک اصلی خود یعنی سازمان جهانی لجستیک غذا (WFLO) به سازمان ها، انجمن‌ها و آژانس‌های دولتی ارائه می‌دهد.

با توافق اعضای خصوصی شبکه جهانی GCCA، این سازمان ملزم به  هدایت زنجیره تامین سرد و ارزیابی‌های سیستم‌های غذایی و تحقیق بازار، توسعه و افزایش انجمن‌ها و سازمان‌های تجارت کشاورزی و تولید برنامه‌های کار آموزی و سمینارهای آموزشی با کیفیت شده است.

اتحادیه زنجیره سرد جهانی و شرکای اصلی آن، توسط سازمان لجستیک غذای جهانی (WFLO)  که یک بنیاد غیرانتفاعی است، حمایت می‌شوند. WFLO آموزش و تحقیق را برای صنعت توسعه می‌دهد و ارائه دهنده سرویس‌های مشاوره‌ای برای زنجیره سرد می‌باشد که این خود نیز باعث توسعه اقتصادی و تقویت زنجیره تامین جهانی می‌شود؛ به عبارتی دیگر، WFLO به عنوان بازوی تحقیقاتی، آموزشی و پرورشی GCCA عمل می‌کند.

چشم انداز

ایجاد یک زنجیره سرد قوی جهانی تا در آن هر محصول کیفیت و ایمنی خود را از هر روشی که ارسال می‌شود، حفظ کند.

ماموریت

رشد صنعت و رهبری زنجیره سرد

اعضا

GCCA به بیش از 1100 شرکت در 85 کشور که در صنعت غذایی ارائه دهنده خدمات زنجیره تامین با حرارت کنترل شده می‌باشند، خدمت می‌کند. بیش از 40 درصد از اعضای GCCA خارج از آمریکای شمالی هستند.

این اتحادیه با مشارکت سازمان‌های کمک رسانی و شرکای توسعه بین المللی، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد را هنگام مواجه با چالش‌های حاصل از رشد زنجیره سرمای جهانی حمایت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید