درک اینکوترمز incoterms بخش حیاتی تجارت بین المللی

به بیان ساده اینکوترمز incoterms  شرایط فروشی است که خریدار و فروشنده‌ی کالا هر دو با آن موافقت می‌کنند. اینکوترمز incoterms به وضوح بیان کننده وظایف، هزینه‌ها و خطرات (ریسک) مربوط به خریدار و فروشنده است. اینکوترمز incoterms  بین خریدار و فروشنده و دولت ها توافق شده است و به عنوان شرایط تجارت بین‌المللی نیز شناخته می‌شود و توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر شده است. این قوانین مربوط به حقوق تجارت بین‌المللی (ICC) است که توسط دولت‌ها و مراجع قانونی در سراسر جهان پذیرفته می‌شوند. اولین بار اینکوترمز incoterms در سال 1936 منتشر شد و پس از آن برای نشان دادن تغییرات در محیط تجارت جهانی به طور مداوم به روز رسانی شده است. با به روز رسانی و تغییر در این قوانین، همه ی طرف‌های درگیر در تجارت، نحوه ی رفتار خود را در زنجیره ی تامین جهانی درک می کنند.

قوانین مربوط به هر نوع یا شرایطی از حمل و نقل

 • EXW- EX works یا EX-ware house “/تحویل درب کارخانه در مبداء”

EXW works به این معنی است که فروشنده وقتی کالا را در اختیار خریدار قرار می‌دهد، کالا حمل نمی‌شود و در مکانی مثل کارخانه یا انبار فروشنده دپو شده و نیاز به بارگیری ندارد. در این روش خریدار نیاز به روشی برای ترخیص کالا ندارد
 • FCA-free carrier/ “تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده در مبداء”

free carrier به این معنی است که فروشنده کالا را به حامل یا شخص دیگری که توسط خریدار معرفی شده است تحویل می‌دهد. این عمل در محل فروش فروشنده یا مکان دیگری که با هماهنگی طرفین انتخاب می شود صورت می‌گیرد. توصیه می‌شود این فرایند توسط خریدار و فروشنده تا حد امکان در غالب توافقات کاملا شفاف صورت بگیرد. اگر کالا در محل مورد توافق صورت نگیرد، ریسک آن به عهده ی خریدار خواهد بود.
 • CPT- carriage paid to /“پرداخت کرایه حمل کالا تا محل تعیین شده در مبداء”

carriage paid to به این معنی است که فروشنده کالا را به شخص دیگری که توسط شرکت حمل و نقل معرفی شده است تحویل می‌دهد. در این روش فروشنده در محل مورد توافق (اگر چنین مکانی بین طرفین توافق شده باشد) باید کالا را تحویل داده و تمام هزینه‌های حمل و نقل تا رساندن کالا به محل مقصد را پرداخت نماید.
 • CIP- carriage and insurance paid to “پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا محل تعیین شده در مبداء “

 carriage and insurance paid to به این معنی است که فروشنده کالا را به شخص دیگری که توسط شرکت حمل و نقل معرفی شده است تحویل می‌دهد. در این روش فروشنده در محل مورد توافق (اگر چنین مکانی بین طرفین توافق شده باشد) باید کالا را تحویل داده و تمام هزینه‌های حمل و نقل تا رساندن کالا به محل مقصد را پرداخت نماید. فروشنده همچنین باید قراردادی برای پوشش بیمه‌ای کالاها در برابر مفقود شدن یا آسیب دیدن تنظیم نماید. حامل کالاهایی که توسط خریدار انتخاب شده باید توجه داشته باشد که فروشنده موظف است حداقل بیمه را برای پوشش دادن دریافت کند. اگر خریدار بخواهد از بیمه‌ی بیشتری برخوردار باشد، باید برای تنظیم بیمه‌های اضافی خود به صراحت با فروشنده توافق کند.
 • DAP- delivered at place“تحویل در محل مقرر در مقصد”

delivered at place به این معنی است که فروشنده کالا را به همراه وسیله حمل و نقل، آماده ی تخلیه در محل مقصد، مشخص می‌کند و فروشنده، تمامی خطرات محتمل در رساندن کالا به محلِ نامگذاری شده را تضمین می‌نماید.
 •  DPU- delivered at place unloaded/ “تحویل در محل مقرر در مقصد بعد از تخلیه”

delivered at place unloaded به این معنی است که فروشنده کالا را در محل مورد توافقِ خریدار تخلیه نماید. فروشنده تمامی خطرات مربوط به حمل و نقل و تخلیه بار در محل مقصد را به عهده می‌گیرد.
 • DDP- delivered duty paid/ “تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض ورودی”

delivered duty paid به این معنی است که فروشنده کالا را، هنگامی تحویل می‌دهد که در اختیارش قرار گیرد و خریدار برای واردات، از طریق وسیله نقلیه ورودی، در محل ترخیص حاضر می‌شود. در این روش نیز، فروشنده تمام هزینه‌ها و خطرات مرتبط با حمل  نقل را به عهده می‌گیرد و موظف است کالاها را، هم برای صادرات و هم برای واردات ترخیص نماید و برای هر دو روش عوارض و کلیه تشریفات گمرکی را انجام دهد.
 • FAS-free alongside ship/ “تحویل کالا در کنار کشتی یا شناور (روی اسکله یا بارانداز) در مبداء”

free alongside ship به این معنی است که فروشنده وقتی کالا را کنار کشتی قرار می‌دهد، (به عنوان مثال: برخی کالاها در اسکله تخلیه می‌شوند، این اسکله توسط خریدار در بندر مقصد نامگذاری و تعیین شده است) خطر آسیب دیدن یا مفقود شدن کالاها پس از تخلیه در اسکله از عهده‌ی فروشنده خارج خواهد شد و تمام خطرات و هزینه‌ها پس از تخلیه به عهده خریدار است.
 • FOB- free on board / “تحویل کالا روی کشتی یا شناور در مبداء”

free on board به این معنی است که فروشنده کالاهای موجود در کشتی را که توسط خریدار با نام تجاری مشخص خریداری شده، در بندر مبدا، به کشتی حمل تحویل می‌دهد. خطر مفقود شدن یا آسیب دیدن کالا در کشتی به عهده ی خریدار بوده و خریدار تمامی هزینه‌ها را پس از بارگیری در مبدا متحمل می‌شود.
 • CFR- cost and freight/  “قیمت کالا {هزینه‌ها} و کرایه تا بندر مقصد”

cost and freight به این معنی است که فروشنده کالا را در کشتی تحویل می‌دهد یا کالاهای قبلا تهیه شده را در کشتی ضمانت می‌کند. خطر مفقود شدن یا آسیب دیدن کالا، تا هنگامی که کالا در کشتی باشد به عهده فروشنده است. فروشنده موظف است کلیه هزینه‌های حمل و نقل تا بندرِ مقصد را بپردازد.
 • CIF- cost insurance and freight “هزینه، بیمه و کرایه تا بندر مقصد”

cost insurance and freight به این معنی است که فروشنده کالا را در کشتی تحویل می‌دهد یا کالاهای قبلا تهیه شده را در کشتی ضمانت می‌کند. خطر مفقود شدن یا آسیب دیدن کالا، تا هنگامی که کالا در کشتی باشد به عهده فروشنده است. فروشنده موظف است کلیه هزینه های حمل و نقل تا بندرِ مقصد را بپردازد. فروشنده همچنین باید قراردادی برای پوشش بیمه‌ای کالاها در برابر مفقود شدن یا آسیب دیدن تنظیم نماید. حامل کالاهایی که توسط خریدار انتخاب شده باید توجه داشته باشد که فروشنده موظف است حداقل بیمه را برای پوشش دادن دریافت کند. اگر خریدار بخواهد از بیمه‌ی بیشتری برخوردار باشد، باید برای تنظیم بیمه‌های اضافی خود به صراحت با فروشنده توافق کند. چند نکته در مورد این قاعده و مبحث بیمه باید مورد دقت قرار گیرد. نکته اول اینکه فروشنده موظف به تهیه کمترین پوشش بیمه‌ای (کلوز C) بوده و خریدار در صورت تمایل و با توجه به نوع کالا و حمل و نقل باید بیمه‌های تکمیلی را خریداری نموده یا به صورت صریح با فروشنده توافق نماید که پوششهای بهتر (کلوز B و A ) را فراهم نماید. نکته دوم اینکه هر چند فروشنده، بیمه‌نامه را تهیه و قرارداد آن را منعقد می‌نماید و مسئولیت بیمه نمودن کالا برعهده وی است، لکن تعهدی در قبال آسیب دیدن کالا ندارد و در صورت آسیب دیدن کالا خریدار خود باید از شرکت بیمه‌ای طلب خسارت نماید. نکته سوم اینکه قرارداد بیمه باید با یک شرکت دارای شهرت خوب منعقد شده و ذینفع بیمه‌نامه مذکور باید خریدار یا فرد دیگر دارای منافع قابل بیمه باشد تا وی بتواند در صورت بروز خسارت از شرکت بیمه بابت جبران خسارت پیگیری نماید. نکته چهارم اینکه بیمه‌نامه باید دست کم ۱۱۰% ارزش کالا را پوشش داده و به ارز همانند ارز قرارداد صادر شده باشد. نکته پنجم اینکه دامنه قرارداد و پوشش بیمه باید دست کم از لحظه انتقال خطر (بارگیری کالا در کشتی یا شناور در بندر مبدأ) تا زمان رسیدن کالا به مقصد مورد توافق باشد. توضیحات تکمیلی: اینکوترمز از منظر قراردادهای حمل به دو گروه تقسیم می شود، در گروه های C,D طرف قرارداد حمل کالا فروشنده است و در  E,F  طرف قرارداد حمل خریدار خواهد بود. در ترم های مذکور چهار ترم  FOB ,  و FAS و CIF و CFR برای حمل محمولات دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منظور از freight collect و freight prepaid چیست و در تجارت بین المللی چه نقشی دارند؟

freight collect و freight prepaid اصطلاحات متداولی هستند که در حمل و نقل بین المللی استفاده می شوند، درک تفاوت آن ها بسیار مهم است و اساساً به این موضوع دلالت دارد که چه کسی باید هزینه های حمل و نقل بین المللی را پرداخت نماید. اگر شما صادرات خود را با روش حمل بار FAS، FCA،EXW و FOB انجام دهید به این معنی است که خریدار شما (وارد کننده) باید تمام هزینه های حمل را پرداخت کند و شما به هیچ وجه موظف به پرداخت هیچ گونه هزینه ی باربری نخواهید بود. freight collect اگر شما صادر کننده هستید و کالاها را با شرایط DAP، CIP، CPT، CIF، CFR، DPU و DDP می فروشید موظف هستید تمامی هزینه ها را پرداخت کنید. انتخاب هر کدام از این روش ها بستگی به قیمت فاکتور نهایی، نوع کالا و توافقات صورت گرفته بین خریدار و فروشنده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید